ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ
ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΡΛΑΑΜ

ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ

Η συγκεκριμένη παράσταση σχεδιάστηκε και αποτυπώθηκε πρώτη φορά από το εργαστήριο μας, με θέμα τον ερχομό των Αγίων Κτητόρων της Μονής Βαρλαάμ Θεοφάνη και Νεκταρίου στην Αγία Λιθούπολη των Μετεώρων

Η Εικόνα συνολικά εμπεριέχει έντονα συμβολικά στοιχεία. Επάνω αριστερά υπάρχει το πρότυπο του μοναστηριού (Βαρλαάμ) που θα χτιστεί.

Το χτίσιμο αρχίζει με την πρώτη Θεία Λειτουργία που τελείται στη ρίζα του βράχου όπου οι Άγγελοι συμβολίζουν τη Θεία Παρουσία κατά την τέλεση της ακολουθίας.

Επίσης κρατούν ένα σταμνί με νερό που συμβολίζει τη Θεία Παρηγοριά και έναν βράχο που δηλώνει τον μελλοντικό σκληρό αγώνα που θα ακολουθήσει επάνω στον βράχο. Τα λιγοστά αντικείμενα που χρησιμοποιούν (Τραπεζάκι, Καντήλα και Ευαγγέλιο) δηλώνουν τον σκληρό και λιτό βίο των μοναχών καθώς και τα πενιχρά μέσα που είχαν στη διάθεσή τους.

Δεξιά στο δέντρο απεικονίζονται τα εργαλεία απ΄ όπου φαίνεται από την απλότητά τους ,πόσο δύσκολα χτίστηκε η Μονή.

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn VK